THÔNG TIN CẦN BIẾT
Quy định Hãng hàng không JVietnam Airlines
Tin đăng ngày: 8/4/2012 - Xem: 2984

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÓM TẮT CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM - VNA
Bản Điều kiện hợp đồng vận chuyển này là một bộ phận không tách rời của vé. Xin hành khách lưu ý đến mọi điều kiện hợp đồng vận chuyển và chỉ dẫn được ghi trên vé.

Hành khách bỏ chỗ

Trên chuyến bay của các Hãng Hàng không (kể cả HKVN) nhiều khách đã giữ chỗ nhưng không có mặt lúc chuyến bay khởi hành. Nếu quý khách đã đặt chỗ trên chuyến bay của HKVN, sau đó thay đổi hoặc không thực hiện chuyến bay đã đặt, quý khách cần thông báo sớm để HKVN chuyển chỗ quý khách không sử dụng cho khách chưa có chỗ.

Xin quý khách lưu ý: Đôi khi quý khách rất cần chỗ trên chuyến bay đã đầy chỗ trong khi vẫn có khách bỏ chỗ mà quên không báo trước.

Đặt chỗ hơn tải

Quý khách bỏ chỗ không những gây khó khăn cho Hãng Hàng không mà còn ảnh hưởng tới những khách cần đặt chỗ khác. Do vậy, như các Hãng Hàng không khác, HKVN áp dụng chính sách: Cho phép đặt chỗ hơn số chỗ thực tế có trên chuyến bay. Việc đặt chỗ hơn tải được quản lý chặt chẽ (Số chỗ đặt quá tương ứng với số khách dự đoán sẽ bỏ chỗ trên chuyến bay). Tuy nhiên, đôi khi số khách có mặt tại sân bay vượt quá số chỗ thực tế do áp dụng chính sách này. HKVN hiểu rằng: Quý khách bị nhỡ chuyến do đặt quá chỗ sẽ gặp nhiều bất tiện. Với mong muốn bù đắp một phần cho khách, HKVN đã áp dụng chính sách bồi thường cho khách nhỡ chuyến. Xin quý khách vui lòng liên hệ với các Văn phòng Đại diện của HKVN để biết thêm chi tiết.

CHÚ Ý

Nếu hành trình của hành khách có điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng giữa chặng nằm trên một nước không phải là nước khởi hành thì có thể áp dụng Công ước Vác-Xa-Va, Công ước này điều chỉnh, và trong hầu hết các trường hợp, giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển đối với tử vong và thương tật của hành khách cũng như đối với việc mất mát và hư hỏng hành lý.

THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH

TRÊN CHUYẾN BAY QUỐC TẾ

Xin thông báo với hành khách bay theo hành trình có điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng thoả thuận nằm trên một nước không phải là nước khởi hành rằng: Các quy định của công ước Vac-Xa-Va có thể được áp dụng đối với toàn bộ hành trình, kể cả bất kỳ chặng nào hoàn toàn nằm trên lãnh thổ của nước khởi hành hoặc của nước đến. Đối với các hành khách bay theo các hành trình có điểm đến, điểm xuất phát hoặc có một điểm dừng thoả thuận nằm trong lãnh thổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì Công ước Vác-Xa-Va và các hợp đồng đặc biệt nằm trong các biểu giá cước áp dụng quy định rằng trách nhiệm của những người vận chuyển tham gia các hợp đồng đặc biệt đó đối với tử vong hoặc thương tật của hành khách trong hầu hết các trường hợp được giới hạn căn cứ vào tổn thất được xác định nhưng không vượt quá 75.000,00 Đô la Mỹ cho mỗi hành khách *, và trách nhiệm bồi thường tới giới hạn đó không phụ thuộc vào sơ suất từ phía người vận chuyển. Đối với hành khách đi trên chuyến bay của người vận chuyển không tham gia các hợp đồng vận chuyển đó hoặc bay theo các hành trình không có điểm đến, điểm xuất phát hoặc một điểm dừng thoả thuận nằm trong lãnh thổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì trách nhiệm của người vận chuyển đối với tử vong hoặc thương tật của hành khách trong hầu hết các trường hợp được giới hạn tới mức khoảng 10.000,00 Đô la Mỹ hoặc 20.000,00 Đô la Mỹ. Tên của những người vận chuyển tham gia các hợp đồng đặc biệt như vậy được thông báo ở tất cả các phòng vé của những người vận chuyển đó và có thể được trả lời theo yêu cầu.
Việc đảm bảo phụ thường được hành khách thực hiện bằng cách ký bảo hiểm với một hãng bảo hiểm. Giới hạn trách nhiệm theo Công ước Vác-Xa-va không hề ảnh hưởng đến việc bảo hiểm đó. Về các tin tức khác đề nghị hỏi tại cơ quan đại diện của hãng hàng không hoặc của hãng bảo hiểm.

* Ghi chú: Giới hạn trách nhiệm 75.000,00 Đô la Mỹ nêu trên bao gồm cả chi phí toà án. Trường hợp đơn kiện được gửi tới nước có quy định rằng chi phí toà án được tính riêng thì giới hạn trách nhiệm sẽ là 58.000,00 Đô la Mỹ không bao gồm chi phí toà án.

THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH LÝ

Trách nhiệm do làm mất, vận chuyển chậm hoặc làm hư hỏng đối với hành lý được giới hạn trừ trường hợp hành khách có thông báo trước về giá trị cao hơn của hành lý và trả một khoản cước phí phụ tương ứng. Đối với nhiều hành trình quốc tế, công ước Vác-Xa-Va sẽ áp dụng với trách nhiệm bồi thường được giới hạn bằng khoảng 9,07 Đô la Mỹ cho mỗi Pao (20,00 Đô la Mỹ cho mỗi kilôgam) đối với hành lý ký gửi và 400,00 Đô la Mỹ cho mỗi hành khách đối với hành lý không ký gửi. Đối với hành trình giữa hai điểm nằm trong lãnh thổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Luật lệ Liên bang quy định rằng giới hạn trách nhiệm đối với hành lý tối thiểu là 2.800,00 Đô la Mỹ cho một hành khách. Đối với một số mặt hàng, người vận chuyển không chấp nhận việc thông báo về giá trị cao hơn. Một số người vận chuyển không chịu trách nhiệm về các loại hàng dễ vỡ, dễ thối, dễ hỏng hoặc hàng có giá trị.

NHỮNG GHI CHÚ QUAN TRỌNG DÀNH CHO HÀNH KHÁCH

1. Yêu cầu về vé: Hành khách không được vận chuyển trên chuyến bay trừ khi hành khách xuất trình vé còn giá trị và được xuất theo đúng quy định của nhà vận chuyển và còn đủ tờ vận chuyển của chuyến bay đó và tất cả các tờ vận chuyển chưa sử dụng khác cùng với tờ hành khách. Hơn nữa hành khách cũng không được vận chuyển nếu như vé giấy xuất trình bị rách nát hoặc bị người khác không phải là người vận chuyển hoặc các đại lý được uỷ quyền sửa đổi. Trường hợp hành khách sử dụng vé điện tử, phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hợp lệ và vé điện tử còn hiệu lực sử dụng.

Vé sẽ không có giá trị và không được chấp nhận chuyên chở nếu nơi xuất vé không phải là văn phòng hoặc đại lý hợp pháp của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam.

2. Trình tự sử dụng tờ vận chuyển: Người vận chuyển chỉ chấp nhận các tờ vận chuyển chỉ theo thứ tự từ nơi khởi hành như đã nêu trên vé.

3. Xác nhận lại việc giữ chỗ: Nếu hành khách dừng lại tại bất kỳ điểm nào trong hành trình quá 72 giờ, hành khách phải xác nhận lại chỗ đi tiếp hoặc quay lại. Để xác nhận lại chỗ đã đặt, hành khách phải thông báo cho Văn phòng của HKVN nơi hành khách tiếp tục cuộc hành trình của mình chậm nhất là 72 giờ trước khi máy bay xuất phát. Nếu hành khách không xác nhận lại ý định đó trong thời gian trên, chỗ đã đặt trước cho hành khách coi như bị huỷ.

4. Thời gian làm thủ tục tại sân bay: hành khách cần có mặt tại sân bay để làm thủ tục trong khoảng thời gian nêu dưới đây:

• Chuyến bay quốc tế: Từ 2 giờ 30 phút đến 01 giờ trước giờ khởi hành.

• Chuyến bay nội địa: Từ 02 giờ đến 01 giờ trước giờ khởi hành.

5. Hạn chế ghi trên vé: Một số loại giá cước hạn chế thời gian có giá trị của vé, ngày của hành trình, việc thay đổi hành trình hay hoàn vé…v.v. Việc hành khách không tuân thủ theo hạn chế ghi trên vé sẽ được coi như vi phạm điều kiện vận chuyển.

6. Quyền từ chối hoàn trả: HKVN có quyền từ chối việc hoàn trả nếu yêu cầu hoàn trả được đưa ra chậm hơn 30 ngày kể từ ngày vé hết giá trị.

7. Giấy tờ tuỳ thân: Hành khách phải xuất trình tất cả các giấy tờ theo yêu cầu của pháp luật của các nước có liên quan như giấy nhập cảnh, xuất cảnh, giấy chứng nhận y tế và các giấy tờ khác. Người vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển bất kỳ hành khách nào nếu họ không chấp hành đầy đủ các luật lệ, quy định, yêu cầu, đòi hỏi hiện hành, hoặc không có đủ giấy tờ cần thiết. Người vận chuyển không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay những phí tổn do việc hành khách không thực hiện những yêu cầu này.

8. Miễn trừ trách nhiệm: Ngoài giới hạn trách nhiệm ở phần “THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH TRÊN CHUYẾN BAY QUỐC TẾ”, THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH LÝ”, HKVN không chịu trách nhiệm đối với tổn thất, hoặc hư hỏng của các vật dễ vỡ, dễ thối, dễ hỏng (thực phẩm, rau quả…), tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, giấy tờ chuyển nhượng có giá trị tiền, chứng khoán, hoặc các vật có giá trị khác, tài liệu công tác, hộ chiếu và các giấy tờ tuỳ thân khác, hoặc hàng mẫu được để trong hành lý ký gửi của hành khách.

Mọi thông tin khác được cung cấp theo yêu cầu.

VỀ CÁC KHOẢN THUẾ VÀ LỆ PHÍ DO CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH

Giá của vé này có thể gồm các khoản thuế và lệ phí do các cơ quan nhà nước quy định đối với việc vận chuyển hàng không. Các khoản thuế và lệ phí này, là khoản có thể chiếm một phần khá lớn của chi phí đi lại bằng đường hàng không, có thể đã được bao gồm trong giá vé hoặc được ghi riêng trong ô THUẾ/LỆ PHÍ của chiếc vé này. Quý khách còn có thể phải trả các khoản thuế hay lệ phí chưa được thu.

HÀNH KHÁCH KHÔNG ĐƯỢC CHO VÀO HÀNH LÝ

 • Các loại khí nén (bình khí phun, chai ô xy), bình dưỡng khí.
 • Chất nổ (các loại pháo, đạn dược).
 • Các loại chất rắn, chất lỏng dễ cháy (benzene, cồn, diêm).
 • Các chất ăn mòn.
 • Các chất ô xy hoá.
 • Các loại chất độc và hơi cay.
 • Các chất phóng xạ.
 • Thuỷ ngân.
 • Các chất có từ tính.
 • Các loại súng đạn.
 • Cặp có gắn thiết bị báo động.
 • Các hạn chế mang chất lỏng lên máy bay theo quy định của nhà chức trách Hàng không.

các vật dụng y tế hoặc vệ sinh được chuyên chở dưới dạng hành lý gửi hoặc hành lý xách tay – tối 2 lít hoẶc 2kg và trọng lượng của mỗi bình không vượt quá 0,5kg hoặc 0,5 lít.

1. Điều khoản chung

a. Chấp thuận các điều kiện sử dụng

Khi sử dụng trang Web này quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện Sử Dụng”) đề ra ở đây. Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều Kiện Sử Dụng” để biết được các sửa đổi mới nhất. Vietnam Airlines có quyền thay đổi, tu chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều Kiện Sử Dụng” tại bất kỳ thời điểm nào do Vietnam Airlines quyết định, và nếu như Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng trang Web sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

b. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên trang Web này là nhằm mục đích cung cấp thông tin về Vietnam Airlines, về dịch vụ vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa của hãng, về dịch vụ khách sạn, đi lại cũng như các dịch vụ khác liên quan đến du lịch, lữ hành của nhiều đối tác khác nhau (sau đây được gọi chung là “Nhà Cung Cấp”). Các nội dung này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước hay làm phát sinh trách nhiệm từ phía Nhà Cung Cấp. Vietnam Airlines sẽ sử dụng tối đa khả năng có thể để các thông tin này hiển thị chính xác tuy nhiên sẽ không có bất kỳ đảm bảo cũng như cam kết về trách nhiệm nào liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của thông tin nói trên. Một trong các thể hiện rõ nét nhất là việc cho hiển thị các thông tin về giá vé chỉ mang tính chất thông báo cho người mua chứ không phải là cam kết của Nhà Cung Cấp sẽ cung ứng dịch vụ ứng với các mức giá đó ở thời điểm hiển thị.

c. Bảo mật thông tin khách hàng

Vietnam Airlines thu thập thông tin cá nhân nhằm mục đích cung cấp cho Quý khách các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Vietnam Airlines chỉ thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân cần thiết cho quá trình quản trị hoạt động kinh doanh của hãng và cam kết bảo vệ tính riêng tư của các thông tin này. Qúy khách có quyền không cung cấp thông tin cá nhân khi được yêu cầu, tuy nhiên điều này có thể dẫn đến việc Quí khách sẽ không sử dụng được toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trực tuyến.

Vietnam Airlines sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân mà Quý khách khai báo trên trang Web này tuy nhiên Vietnam Airlines không đảm bảo ngăn chặn được hoàn toàn mọi truy cập trái phép và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các thông tin bị truy cập trái phép.

d. Kết nối đến trang Web khác

Trang Web này cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Vietnam Airlines không tiến hành nghiên cứu, thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Vietnam Airlines từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

e. Kết nối từ trang Web khác

Vietnam Airlines không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của trang Web này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của trang Web.

f. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại trang web này không kèm theo đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Vietnam Airlines hay nhà cung cấp khác, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ lựa chọn với người mua, quyền sở hữu, tính riêng tư hay bảo đảm tác quyền. Vietnam Airlines và các nhà cung cấp khác cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng trang web sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị. Khi truy cập vào trang web này, quí khách mặc nhiên đồng ý rằng Vietnam Airlines, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, viên chức, cán bộ quản lý và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tậtt, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh tử hay có liên quan đến việc: (1) Sử dụng các thông tin trên trang web này; (2) truy cấp trên mạng internet các nội dung khác từ liên kết có sẵn; (3) đăng ký thành viên, nhận thông tin hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines; (4) Vietnam Airlines hay một nhà cung cấp nào đó có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp Vietnam Airlines hay nhà cung cấp đó đã được cẢnh báo về khả năng xây ra thiệt hại; và (5) áp dụng các hạn chế liên quan đến đặt chỗ trực tuyến mô tả tại đây.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực nếu như không bị điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành.

g. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang Web này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Vietnam Airlines và các nhà cung cấp có liên quan khác. Cá nhân hay tổ chức nào muốn sao chép bất cứ chi tiết nào của các nội dung này đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và (3) mọi sản phẩm, công nghệ hay qui trình được sử dụng hay hiển thị tại trang Web này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Vietnam Airlines và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được. Tất cả các nội dung được cung cấp tại trang Web này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các trang Web độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Vietnam Airlines. Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại trang Web này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác và việc Quí khách sử dụng trang Web này không cho phép Quí khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu.

h. Điều chỉnh và sửa đổi

Vietnam Airlines có quyền tự quyết khi thực hiện các thay đổi, tu chỉnh hoặc chấm dứt sự hoạt động của trang Web này vào bất cứ thời điểm nào.

i. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết chanh chấp

Điều Kiện Sử Dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Toà án của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

2. Tiêu chí và điều kiện sử dụng hệ thống đặt chỗ trực tuyến

a. Điều kiện áp dụng

Điều kiện này áp dụng riêng cho chức năng đặt chỗ trực tuyến trên trang Web. Khi sử dụng chức năng này để đặt chỗ Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận tất cả các điều khoản, điều kiện và lưu ý hiện hành, bao gồm nhưng không hạn chế bởi Điều Kiện Sử Dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định đặt chỗ trực tuyến hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều Kiện Sử Dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.

b. Điều kiện sử dụng tính năng đặt chỗ trực tuyến

1) Tính năng đặt chỗ trực tuyến chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển,  hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng đặt chỗ trực tuyến.

2) Tính năng đặt chỗ trực tuyến sẽ trợ giúp Quý khách tra cứu thông tin và hoàn tất các thao tác mua sản phẩm dịch vụ một cách hợp lệ. Tuy nhiên nếu lạm dụng tính năng này, Quí khách có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng.

3) Tất cả các điều khoản, điều kiện hiện hành cũng như các khoản thu về thuế, phí khác phát sinh ngoài phạm vi sử dụng của tính năng đặt chỗ trực tuyến sẽ áp dụng đối với giao dịch mua sản phẩm trực tuyến của Quí khách.

c. Quy định đặt chỗ trực tuyến

1) Quý khách có thể đặt chỗ cho tối đa 4 khách.

2) Hiện nay chúng tôi chưa hỗ trợ đặt chỗ trực tuyến cho Em bé (dưới 2 tuổi vào thời điểm bắt đầu hành trình) và Trẻ em đi một mình (từ 2 đến dưới 12 tuổi).

3) Đặt chỗ trực tuyến được thực hiện khi có giá và chỗ. Quý khách cũng có thể thanh toán bằng loại tiền khác với loại tiền tính giá khi đặt chỗ.

4) Khi Quý khách chọn hình thức thanh toán tại phòng vé Vietnam Airlines, chỗ của Quý khách sẽ được giữ trong vòng 24 tiếng sau khi thực hiện đặt chỗ thành công. Quý khách chỉ được mua vé tại các phòng vé  Vietnam Airlines tại Việt Nam.

5) Khi Quý khách chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, chủ thẻ phải là một trong những khách đặt mua vé. Chủ thẻ phải xuất trình thẻ khi làm thủ tục lên máy bay cho chặng đầu tiên trong hành trình HOẶC xác thực thẻ tại Phòng vé Vietnam Airlines gần nhất trước khi khởi hành chặng đầu tiên.

6) Để yêu cầu hoàn vé, Quý khách liên hệ với Phòng vé của Vietnam Airlines hoặc điền vào Mẫu Hoàn vé và email đến địa chỉ refund_online@vietnamair.com.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Tiền hoàn vé sẽ được ghi có vào tài khoản tín dụng Quý khách sử dụng khi mua vé.

7) Để yêu cầu thay đổi đặt chỗ, thay đổi hành trình, gia hạn vé, Quý khách vui lòng liên hệ với Phòng vé của Vietnam Airlines.

8) Việc chuyên chở hành khách và cung cấp các dịch vụ có liên quan khác của Vietnam Airlines tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng và các phụ lục hợp đồng hiện hành của hãng và Điều kiện Chuyên chở do IATA ban hành, được sửa đổi bổ sung bởi Điều Kiện Sử Dụng nêu ở đây, hình thành nên một phần không tách rời và gộp chung với các tài liệu nêu trên. Khi đặt chỗ với tính năng này, Quí khách đã mặc nhiên chấp thuận cùng lúc các điều kiện vận chuyển của Vietnam Airlines, IATA và bản thân Điều Kiện Sử Dụng này.

d. Yêu cầu khác

1) Quý khách chịu trách nhiệm đảm bảo đủ giấy tờ làm thủ tục xuất nhập cảnh bao gồm hộ chiếu và thị thực theo quy định của các nước có liên quan trong hành trình.

2) Giá vé hiển thị đã bao gồm các khoản thuế sân bay và thuế hành khách phải trả. Các thông tin về thuế, phí này được tính cùng với giá dịch vụ và bao gồm trong số tiền phải trả cuối cùng. Tuy nhiên một số loại thuế sân bay có thể chưa được tính đến khi đặt chỗ tại trang Web này.

3) Quý khách phải khẳng định và bảo đảm rằng quý khách đã đủ tuổi khi sử dụng chức năng đặt chỗ trực tuyến đảm bảo việc tuân thủ Điều Kiện Sử Dụng nêu ra ở đây và có đủ quyền và năng lực theo qui định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng tính năng này. Quý khách chấp nhận nghĩa vụ về mặt tài chính đối với  mọi hành vi sử dụng trang Web của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tên và tài khoản của quý khách. Quí khách phải tự kiểm soát việc sử dụng tính năng đặt chỗ trực tuyến sử dụng tài khoản do Quí khách đăng ký. Quí khách phải đảm bảo rằng mọi thông tin do Quí khách hay các thành viên trong gia đình cung cấp khi sử dụng tính năng này là đúng và chính xác.

e. Giới hạn sử dụng

1) Quí khách không được phép sử dụng tính năng đặt chỗ trực tuyến để đặt chỗ trái phép, giữ chỗ khống, đặt chỗ với các thông tin sai thực tế.

2) Quí khách không được phép:

(i) Sử dụng tính năng đặt chỗ trực tuyến vào mục đích kinh doanh; hoặc

(ii) Sử dụng tính năng đặt chỗ trực tuyến cho các hành động trái pháp luật; hoặc

(iii) Sử dụng tính năng đặt chỗ trực tuyến theo cách cản trở việc sử dụng trang web hay tính năng đặt chỗ trực tuyến của người khác; hoặc

(iv) Sử dụng các phương tiện khác để thực hiện việc gưỉ nhận thông tin trong trường hợp không sử dụng được tính năng đặt chỗ trực tuyến.

Nếu Vietnam Airlines, với quyền tự quyết của mình, thấy rằng Quý khách đang vi phạm, hoặc có thể sẽ vi phạm giới hạn sử dụng này, thì Vietnam Airlines có quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng này của quý khách không cần bất kỳ thông báo nào.

Thông tin cần biết khác:

14/10/2014 - Vietnam Airlines về việc thu thêm Phí dịch vụ
3/9/2014 - Yêu cầu Giấy tờ tùy thân khi đi máy bay
8/8/2014 - Khi đi máy bay cần những loại giấy tờ tùy thân nào?
31/5/2013 - Điều lệ vận chuyển
31/5/2013 - Điều kiện vé VietjetAir
31/5/2013 - Phí và Lệ Phí VietjetAir
31/5/2013 - Đội Bay VietJet
31/5/2013 - Thông tin VietJetAir
8/4/2012 - Thông tin cần biết khi làm Visa
8/4/2012 - Quy định Hãng hàng không JVietnam Airlines
8/4/2012 - Quy định Hãng hàng không Jetstar
8/4/2012 - Quy định Hãng hàng không Air Mekong
8/4/2012 - Dịch vụ trẻ em đi một mình
8/4/2012 - Hạng Thương Gia
8/4/2012 - Hạng Phổ Thông đặc biệt
 
Đặt vé máy bay Online
Nội địa   Quốc tế   Khứ hồi
Ngày đi: (*)   
Giờ đi:
Người lớn Trẻ em Em bé
THỐNG KÊ
Hôm nay: 24 - Tất cả: 733,483
 
Vé máy bay nội địa
 • Vé máy bay Bamboo Airways tại
 • Vé máy bay Viet nam Airlines t
 • Vé máy bay Jetstar tại TP Vinh
 • Vé máy bay Vinh đi Hà Nội
 • Vé máy bay Vinh đi Đà Nẵng
 • Vé máy bay Vinh đi Buôn Mê Thu
 • Vé máy bay quốc tế
 • Vé máy bay Vinh đi Viên Chăn
 • Vé máy bay đi Úc
 • Vé máy bay đi Pháp
 • Vé máy bay đi Trung Quốc
 • Vé máy bay đi Hàn Quốc
 • Vé máy bay đi Hồng Kông
 • Vé máy bay theo hãng
 • Vé máy bay Vietnam Airlines gi
 • Vé máy bay VietJet Air
 • Vé máy bay Air France Pháp
 • Vé máy bay Air China Trung Quố
 • Vé máy bay Aeroflot Russian Ai
 • Vé máy bay Aegean Airlines Hy
 • Vé máy bay theo loại
 • Đặt mua vé máy bay Tết 2015
 • Bảng giá vé máy bay tại Vinh N
 • Bảng giá vé máy bay tại Vinh N
 • Đặt mua vé máy bay online trực
 • Đặt mua vé máy bay khuyến mãi
 • Đặt vé máy bay Hạng thương gia
 •  

  PHÒNG VÉ MÁY BAY ĐÔNG DƯƠNG
  Địa chỉ: 7A/24 PHẠM ĐÌNH TOÁI-PHƯỜNG HÀ HUY TẬP- TP.VINH-NGHỆ AN
  Điện thoại: 0901354468
  E-mail: Vemaybaythanhvinh@gmail.com
  Website: http://vemaybaythanhvinh.com

  Chat hỗ trợ
  Chat ngay

  0901354468